Diabeticka noha
 • Ing. Mgr. Jozef Borovka

  Každý diabetik by mal vo vlastnom záujme podstúpiť vyšetrenie rizika vzniku diabetickej nohy - ideálne pri každej návšteve diabetologickej ambulancie, minimálne však raz ročne.

  Ing. Mgr. Jozef Borovka

  Predseda Zväzu diabetikov Slovenska

 
 
 
menu

Čo je diabetická noha?

Čo je diabetická noha?

Syndróm diabetickej nohy je jednou z najzávažnejších komplikácií diabetu, ktorá môže postihnúť dolné končatiny každého diabetika. V prípade neliečenia môže vyústiť až do amputácie.
V súčasnosti má napríklad len na Slovensku amputovanú nohu takmer 4 000 diabetikov1.
Pritom až 85% amputácií by sa dalo predísť včasnou diagnostikou diabetickej polyneuropatie. Je preto nesmierne dôležité, aby každý diabetik postúpil diagnostiku rizika vzniku diabetickej nohy u svojho diabetológa hneď po zistení diabetu a následne aspoň raz za jeden rok. V lekárňach je napríklad k dispozícii tzv. NEUROTEST.

Diabetická noha je totiž priamym dôsledkom tzv. diabetickej polyneuropatie – poruchy funkcie periferných nervov, ktorá sa prejavuje odumieraním kože, podkožia, svalstva a kostí. Takmer u každého diabetika sa rozvinie nejaká forma diabetickej polyneuropatie. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií a Slovenskej diabetologickej spoločnosti má diagnostikovanú diabetickú polyneuropatiu takmer každý tretí diabetik.

Časté hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi), resp. hypoglykémie (nízka hladina cukru v krvi) totiž poškodzujú nervové bunky

a narúšajú myelín – bielkovinu nervového vlákna, čo následne vedie k poruche funkcie periférnych nervov dolných končatín. Preto je okrem včasného diagnostikovania diabetickej polyneuropatie nutná aj správne vedená liečba zameraná na výživu a regeneráciu takto poškodených nervov dolných končatín. Len správne vedená liečba a každodenná starostlivosť o nohy môžu zabrániť rozvoju diabetickej polyneurpatie do štádia diabetickej nohy - pri ktorej už dochádza k vzniku otvorených a ťažko sa hojacich defektov a v najhoršom štádiu je potrebná až amputácia.


1 Národné centrum zdravotníckych informácií. Činnosť diabetologických ambulancií v roku 2014.
T25 Komplikácie diabetes mellitus a sprievodné choroby, strana 32

Aké sú príznaky

Aké sú príznaky diabetickej nohy?

Diabetická noha spočiatku nebolí a rozvíja sa bez akýchkoľvek viditeľných príznakov. Preto je nesmierne dôležité na diabetickú nohu myslieť aktívne už od diagnostikovania cukrovky.

Medzi prvé príznaky patria prejavy z poškodenia periférneho nervstva ako:

 • Mravenčenie
 • Pichanie
 • Pálenie nôh
 • Výrazné bolesti (kŕče, ostrá bolesť)
 • Prílišná citlivosť aj na jemný dotyk
 • Znížená citlivosť – neschopnosť vnímať poranenia nohy
 • Suchá, tvrdnúca koža s prasklinami

Zistite si vaše riziko vzniku diabetickej nohy online alebo pomocou tzv. NEUROTESTU, ktorý kúpite v každej lekárni.

Zuzana Haasová

ZUZKIN

BLOG

ja môžem všetko len...

viac

dotaznik

Online dotazník

Zistite si riziko vzniku  diabetickej nohy

Odpovedajte na 12 jednoduchých otázok Michiganského dotazníku. Výsledok testu vám pomôže určiť prítomnosť alebo neprítomnosť diabetickej polyneuropatie.

Riziko vzniku diabetickej nohy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 • 1. Máte pocit zhoršenej citlivosti nôh?


sikma plocha

NEUROTEST

Neurotest

Čo je neurotest

Pri diabetickej nohe platí, že je lepšie komplikáciám predchádzať ako ich riešiť. Včasná diagnostika diabetickej polyneuropatie je preto kľúčom k prevencii diabetickej nohy.Jednou z najnovších metód diagnostiky diabetickej polyneuropatie je NEUROTEST, ktorý dokáže určiť poruchu tých nervov, ktoré inervujú kožné potné žliazky. NEUROTEST je dostupný v lekárni a dokáže si ho urobiť aj samotný pacient. Navyše je raz ročne hradený aj zdravotnou poisťovňou.

Ako funguje NEUROTEST?

NEUROTEST je vo forme dvoch malých náplastí, ktoré sa nalepia na spodnú časť nohy. NEUROTEST-om sa vyšetrujú obidve nohy naboso. Pred nalepením je potrebné nohy osušiť, počkať 5 minút a potom nalepiť obe náplaste – na každú nohu jednu. Po 10 minútach sa náplaste odstránia.

Na základe ich farebnej reakcie na zloženie potu sa potom dá odhaliť poškodenie periférneho a aj autonómneho nervstva a upozorniť tak na zvýšené riziko syndrómu diabetickej nohy.

Ružová – Ak sa po 10 minútach zmení farba náplasti na ružovú, neuropatiu nemáte.

Ružovo-Modrá -  Čiastočné, resp. neúplné sfarbenie do ružova naznačuje začínajúcu poruchu

Modrá – Pretrvávanie modrej farby naznačuje poruchu činnosti potných žliaz, teda neuropatiu periférnych autonómnych nervov. Je potrebné okamžite navštíviť vášho diabetológa a začať s vhodnou liečbou.

Diabtická polyneuropatie meranie

Prevencia diabetickej nohy

Ako predísť diabetickej nohe?

Diabetickou nohou je ohrozený každý diabetik. Kľúčom ako predísť diabetickej nohe je včasná diagnostika diabetickej polyneuropatie, správne vedená liečba zameraná na výživu periférnych

nervov dolných končatín, udržiavanie správnej hladiny cukru v krvi a dodržiavanie základných pravidiel starostlivosti o nohy.

DESATORO DIABETIKA

alebo AKO NEPRÍSŤ O NOHU:

 1. Pravidelne navštevujte svojho diabetológa,  dodržujte jeho rady a odporúčania. Pravidelne si nechajte vyšetriť riziko diabetickej nohy.
 2. Dodržujte predpísanú liečbu. Vyživujte si nervy a cievy dolných končatín.
 3. Dbajte na racionálnu výživu, nefajčite, každý deň cvičte a schudnite.
 4. Naučte sa princípy tzv. samovyšetrovania a samoošetrovania dolných končatín. Umývajte si nohy v teplej vode, nepoužívajte mydlo ani prípravy s alkoholom a každý deň si nohy krémujte, aby nevznikala šupinatá koža. Na ošetrenie nôh používajte maste s obsahom urey.
 5. Denne sa starajte o svoje nohy. Všímajte si každú zmenu a každej zmene venujte náležitú pozornosť.
 6. Noste pohodlnú obuv a bavlnené ponožky. Nikdy nechoďte bosí.
 7. Nohy si nechajte vyšetriť pri každej návšteve diabetológa. Pýtajte sa na akutálne riziko diabetickej nohy.
 8. Ak máte diagnostikovú diabetickú neuropatiu alebo nedostatočné prekrvenie, buďte veľmi ostražití pred akýmkoľvek poranením. Dávajte si pozor na zápaly a plesňové ochorenia.
 9. Ak už máte diagnostikovanú diabetickú nohu, pravidelne navštevujte špecialistu a dodržiavajte rady a odporúčania lekárov.
 10. Vyhýbajte sa laickým a neovereným domáckym “liečebným” postupom.

Meranie glykémie

čo sa pýtať diabetológa

Čo sa pýtať diabetológa:

 • Bojím sa diabetickej nohy. V nohách cítim mravenčenie, bolesti, pálenie a mám suchú tvrdú pokožku s prasklinami. Môžete mi urobiť test na zistenie diabetickej polyneuropatie?
 • Ako by som sa mal/a starať o nohy, aby som sa vyhol/vyhla syndrómu diabetickej nohy?
 • Existuje nejaký liek na výživu nervov a ciev, aby som predišiel/predišla vzniku diabetickej nohy?
 • Aká je najvhodnejšia liečba?
 • Ako sa mám stravovať?

Otázniky

Slovník pojmov

Slovník pojmov

 • Antidiabetiká – lieky napomáhajúce liečbe cukrovky 2. typu, spravidla užívané perorálne.
 • Cukrovka – Diabetes mellitus alebo cukrová úplavica (cukrovka) je vážne celoživotné metabolické ochorenie, ktoré nastáva vtedy, keď telo nie je schopné produkovať inzulín.
 • Diabetes mellitus 1. typu – u pacientov s 1. typom sa vytvára len málo alebo vôbec žiaden inzulín. Objavuje sa zvyčajne v mladosti, ale môže vzniknúť v akomkoľvek veku.
 • Diabetes mellitus 2. typu – pre 2. typu diabetu je charakteristický pokles citlivosti tkanív na inzulín. Častejšie je diagnostikovaný vo veku nad štyridsať rokov a súvisí s nesprávnym životným štýlom a životosprávou.
 • Diabetická noha – porucha funkcie periférnych nervov dolných končatín. Je dôsledkom tzv. diabetickej polyneuropatie. Pri neliečení môže vyústiť až do amputácie dolnej končatiny.
 • Gestačný diabetes – ide o cukrovku, ktorá sa rozvinula a bola žene zistená počas tehotenstva.
 • Glykémia – Hladina glukózy v krvi. Pri liečenej cukrovke by mala je optimálna hladina glykémie nalačno nižšia ako 6 mmol/l a po jedle nižšia ako 7,5 mmol/l.
 • Glykemický index – je to označenie potraviny číslom od 0 do 100 podľa toho, ako rýchlo sa z nej vstrebáva cukor a ovplyvňuje hladinu glukózy v krvi.
 • Glykovaný hemoglobín – parameter, ktorý ukazuje priemerné hodnoty glykémií diabetika za posledné dva až tri mesiace.
 • Hyperglykémia – je vysoká hladina cukru v krvi. dlhodobo zvýšená hladina (chronická hyperglykémia) môže viesť k slepote, zlyhaniu obličiek, kardiovaskulárnym komplikáciam a amputáciam na dolných končatinách.
 • Hypoglykémia – je nízka hladiny cukru v krvi. Môže viesť k strate vedomia a súvisiacim poraneniam a v prípade neposkytnutia včasnej a adekvátnej pomoci až k úmrtiu
 • Inzulín – je hormón bielkovinovej povahy vylučovaný podžalúdkovou žľazou - pankreasom. Zabezpečuje presun glukózy z krvného obehu do buniek a jej premenu na energiu.
 • Neurotest – diagnostická pomôcka, ktorá slúži na diagnostiku rizika diabetickej nohy u diabetika na základe poruchy funkcie potných žliaz na chodidle.
 • Periférne nervy dolných končatín – súčasti nervového systému umiestnené mimo centrálnej nervovej sústavy. V prípade ich poškodenia môže dôjsť k rozvoju syndrómu diabetickej.
 • Polyneuropatia, diabetická –  najčastejšia, ale aj jedna z najvážnejších komplikácii diabetu. Ide o poruchu funkcie periférnych nervov dolných končatín.

Hlásenie nežiaducich účinkov

Som odborník

Upozornenie !

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.